Szerzői álnevem: Király Lea

Szerzői álnevem: Király Lea

Beszélgetések a valódi BDSM-ről

A bántalmazás elkerülése a szívügyem. Mivel sokan összekeverik a BDSM-mel, ezért a cikkemben ez utóbbi témát járom körül, kérdés-felelet formában vetem fel a legfontosabb tudnivalókat a BDSM-ről.

Mit is jelent a BDSM?

A BDSM mozaikszó értelmezése kötözés (B mint bondage); a D jelenthet fegyelmezést (discipline) vagy dominanciát (domination) is; a D és S kombináció utalhat a dominancia és az alávetettségre (S mint submission); az S és az M pedig a szadizmus és a mazochizmus fogalmakat jelölik (sadism, masochism), vagy jelentheti a rabszolga és Mester/Úrnő kapcsolatot (S mint slave és M mint Master vagy Mistress). 

A BDSM-et képviselőknek nem kell a mozaikszó minden betűjében érintettnek lenni.  Általában egy adott terület érdekli a nem szokványos szexualitást kedvelőket, ami lehet a kötözés vagy a fegyelmezés, az alárendelődés vagy a szadizmus-mazochizmus.

Hol a határ a BDSM körébe tartozó és az átlagosnak tekinthető szexuális aktus között?

Igazán éles határ nincs a BDSM és a szokványos szexualitás között. Inkább a szexuális önkifejezés különböző formáiról van szó. Az a kérdés tehát, BDSM-nek tekintjük-e mondjuk, ha valaki egyszer kipróbálja, milyen letakart szemmel szeretkezni. BDSM-e, ha valaki szereti megkarmolni és megharapni a párját szex közben? 

Nincs egyértelmű válasz. 

Talán azokat a tevékenységeket lehet inkább a BDSM-hez kapcsolni, ahol valamilyen hatalmi dinamika, a fájdalom vagy a mozgás korlátozása különösen nagy szerepet kap a közös játékban, más, szokványosabb tevékenységekkel szemben. 

A nárcisztikussal egy ágyon című, igaz történeten alapuló regényben vajon a két főszereplő, Anton és Jázmin között BDSM kapcsolat van?

Nagyon fontos kérdés ez, de a válasz: nem

Anton nárcisztikus szociopata. 

Azért nem lehet közöttük BDSM kapcsolat, mert soha nem beszélnek szabályokról, nincs egyeztetés. Ami köztük történik, az azért lehetséges, mert Jázmin a gyerekkori sérülései miatt sok mindent megenged Antonnak.

Ami közöttük van, nem BDSM, hanem Anton arrogáns, erőszakos viselkedése és Jázmin behódolása, önfeladása az egyoldalúság miatt a bántalmazás kategóriájába tartozik. 

A BDSM és a bántalmazás kizárják egymást. A BDSM mindig a két fél megegyezésen alapul.

A fájdalmas anális szex Anton részéről nem BDSM, hanem erőszak. A vizelet vagy anális szex iránti érdeklődés előfordulhat a BDSM-ben mindkét fél beleegyezésével, azonban ezek nem elengedhetetlen elemei a BDSM játékoknak. Ezek a fétisek gyakran szerepeltnek BDSM játékokban, de nem feltétlenül részei BDSM-nek, BDSM nélkül is előfordulhatnak egyesek szexualitásában.

Van a regényben BDSM?

Igen, a történetvégén egy új férfiszereplő kapcsán már valódi BDSM vonal jelenik meg,és szó van a szabályokról, Jázmin határairól, beszélnek ezekről.

A regényben Jázmin, a főszereplőnő alárendelődésre és mazochizmusra is hajlamos. Ez a kettő nem mindig jár együtt. Azaz nem minden domináns szadista és nem minden alárendelődni kívánó fél mazochista. Többfajta variáció is létezhet: például vannak mazochista dominánsok, vagy olyanok, akik mazochisták és egyszerre szadisták is.

A nárcisztikussal egy ágyon c. regény végén szerepel egy olyan jelenet, amely arról szól, hogy a szereplők közötti BDSM együttlét hogyan felelt volna meg még jobban a BDSM szabályainak. Ezt az edukáció miatt tartom fontosnak. Sajnos az elmúlt években népszerűek lettek olyan habos-babos könyvek, filmek, amelyek rózsaszín ködbe burkolják a BDSM-nek titulált bántalmazást és sokan ezek hatására lelkesen begyalogolnak egy olyan világba, amelynek a működéséről, veszélyeiről fogalmuk sincs. A kliensi körömben is tapasztalom ezt. Emiatt jelent meg három évvel ezelőtt, még Király Lea szerzői álnéven a Betekintések a BDSM világába, Tabumentesen a nem szokványos szexualitásról című interjúkötetem. Hamarosan, 2021 december elejére várható ennek a folytatása, a Beszélgetések a valódi BDSM-ről, Ismét tabumentesen a nem szokványos szexualitásról.

Ezek az interjúkötetek beszélgetéseket tartalmaznak a BDSM szubkultúra tagjaival, azaz olyan személyekkel, akik rendszeresen megélik a BDSM-et. Minden interjú után megszólal a szexuálpszichológus, értelmezi az alany által mondottakat. Az olvasó tehát egy sajátos világba lép be, ellenőrzött körülmények közt, és valódi információt kap.

Milyen személyiségvonásokkal rendelkeznek azok, akik a szexualitásban a dominanciát, esetleg kifejezetten a szadizmust élvezik? És akik hajlamosak alárendelődni, vagy vágynak a mazochizmusra? 

A klienseim tapasztalatai alapján gyakran a nárcisztikus személyiségvonásokkal rendelkező személyek találhatóak meg a dominanciát vagy akár szadizmust élvezők körében. 

A nárcisztikusok intim partnerei gyakran helyezik mások igényeit, boldogságát előtérbe. A saját igényeiket nem is érzékelik, vagy lemondanak róluk. Az esetek felében nem csak lelkileg, hanem szexuálisan is alárendelődnek a partnereiknek, ahogy A nárcisztikussal egy ágyon c. regényben ezt Jázmin esetében láttuk.

Hogyan lehet megoldani, hogy önazonosan képviseljük a saját vágyainkat? Hogy ne csak alkalmazkodni próbáljunk, alávetve magunkat a másik fél akaratának? 

Az önazonossághoz az önismeret, a saját motivációnk tisztázása, a gyermekkori traumákkal való szembesülés és a meggyógyításuk vezet. Akkor választunk majd jól partnert, amikor tudjuk, hogy kik is vagyunk és mit is szeretnénk valójában, amikor már nem a tudattalan programjaink irányítanak bennünket.

Saáry Lilla pszichológus és BDSM mentor válaszol a következő kérdésekre.

A BDSM körébe tartozó szexuális késztetések gyerekkori traumákhoz kapcsolódnak?

A felelősséges, tudományos válasz a következő: nem tudjuk. 

Nem tudjuk, honnan származnak ezek a sajátos késztetések. Egy dolog biztos: a BDSM nem betegség. Egy szexuális viselkedést csak akkor tekintünk betegségnek, ha az az illetőre vagy másvalakire komoly veszélyt jelent, és nincs a két fél között beleegyezés. A rendelkezésünkre álló tudományos információk alapján a BDSM inkább jó hatással van azokra, akik gyakorolják – ez is megkülönbözteti a BDSM-et a betegségektől, illetve függőségektől.

A közhiedelemmel ellentétben éppen az a bizonyított tény, hogy a BDSM-et gyakorlók nem éltek át nagyobb eséllyel szexuális traumát gyerekkorukban, vagy akár később az életük folyamán, mint mások (Richters és mtsai., 2008). 

Sőt, a BDSM tevékenységek végzése összefügg a mentális egészség pozitív mutatóival, különösen az átlagosnál alacsonyabb szorongásszinttel, illetve alacsonyabb stressz-szinttel (Ambler és mtsai., 2017; Lindemann, 2011; Pliskin, 2018; Richters és mtsai., 2008; Williams és mtsai., 2016; Wismeijer & van Assen, 2013). 

A BDSM világában mennyire jellemzőek a nárcisztikus vagy pszichopata személyiségvonások?

A nárcisztikus, pszichopata és machiavellista személyiségvonások együtt járnak a kihasználó párkapcsolati viselkedéssel, és az ilyen személyeknek sokszor vannak olyan fantáziáik, hogy bántani vagy manipulálni akarják a partnerüket (Baughman és mtsai., 2014; Lodi-Smith és mtsai., 2014). Ez azonban nem BDSM, hanem erőszak. A BDSM általában az átlagnál magasabb érzelmi intelligenciával jár együtt (Pliskin, 2018), és ha van valamilyen hatása az ember párkapcsolatára, akkor az pozitív (Hébert & Weaver, 2015).

Jellemzően mikor és hogyan szembesülnek vele a klienseid, hogy szeretnék megélni az átlagostól eltérő vágyaikat?  

A saját tapasztalatom alapján három kategóriát látok. Az első csoportnak már a kora gyerekkori emlékei is köthetőek a BDSM-hez, például olyat játszott gyerekkorában, hogy megkötözi magát vagy a játszótársát. A második változat az, hogy az illető pubertáskorban ébred rá arra, hogy az átlagostól eltérő szexuális fantáziái vannak. A harmadik esetben pedig az történik, hogy a személyt egy partner vezeti be a BDSM-be, és az illető ráébred, hogy ez tetszik neki, és egy esetleges különválás után is a közösség tagja marad. Természetesen előfordul olyan is, hogy valaki felnőttkorában ébred rá a vágyaira, spontán, de ez a legritkább.

A BDSM mentorálást kérők mennyire vannak tisztában a vágyaikkal?

Általában igen. A BDSM-mel, és általában a szexualitással kapcsolatosan abból kell kiindulnunk, hogy az illető tudja, ki ő és mit akar. Ha valaki bizonytalanságot fejez ki, akkor segíthetünk neki haladni az önfelfedezés útján, de az illető meglévő identitását vagy vágyait – hacsak nem kifejezetten káros dologról van szó – nem szándékunk befolyásolni. 

Tehát ha valaki eljön hozzám konzultációra, és azt mondja, hogy szeretne valakit megkorbácsolni, akkor abban tudok segíteni neki, hogyan tegye ezt biztonságosan, kölcsönös beleegyezéssel, úgy, hogy az minden érintett legnagyobb örömére történjen. Ahogy egy felelősségteljes pszichológus vagy terapeuta sem mondja egy homoszexuális kliensnek, hogy az ellenkező nemhez kellene vonzódnia.  Tudunk dolgozni azokkal a nehéz érzésekkel, amelyek a kiközösítés, a stigmatizáció vagy akár a szégyen miatt megjelennek a kliensben, de a vágyait nem célunk befolyásolni.

A BDSM függőség?

A BDSM nem függőség. Hogy egy példával éljek: az alkoholizmus rossz hatással van az ember testi és lelki egészségére, sőt, lassan megöli az embert és elszigeteli a családtagjaitól, barátaitól. Ezzel szemben a BDSM a kapcsolódásról szól, minőségi együtt töltött időt és kölcsönös örömet jelent (Williams és mtsai., 2016), jó hatása van az egyénre. Emiatt pedig ezeket a vágyakat sokkal inkább elfogadni kell, nem pedig megpróbálni elfojtani őket.

A következőkben a BDSM szubkultúra egyik tagja számol be a tapasztalatairól:

27 éves fiatal nő vagyok, Budapesten élek, a vendéglátó, azon belül az éttermi szférában dolgozom. Jelenleg egyedülálló vagyok, de ez nem akadályoz meg abban, hogy megélhessem a szexuális vágyaimat. Körülbelül egy évtizede vannak személyes BDSM tapasztalataim, és elmondhatom, hogy ez nagy szenvedélyem. 

A BDSM-en belül mi érdekel?

Alapvetően erősen szubmisszív és kicsit mazochista beállítottságom van. Leginkább a másik fél dominanciája izgat, és ennek szeretem magam teljes mértékben átadni a szexuális együttlétek során. Szeretem megélni a kiszolgáltatottság érzését, akár fizikailag (megbilincselve, kikötözve), akár mentális játékok keretein belül. Élvezem, amikor uralkodnak felettem és használnak, megaláznak vagy a határaimmal játszanak. Ennek természetesen az alapfeltétele, hogy a partnerem pontosan ismerje a határaimat, és hogy tudjam, megbízhatok benne, hogy a kemény határaimat már nem fogja átlépni. Szeretem a fájdalmat és igényem is van rá, de nem mindegy, hogy kitől és milyen formában kapom. Ennek több fajtája is lehet, például büntetés, amit akár direkt is kiprovokálok, vagy pusztán élvezet céljából történő fájdalomokozás. 

Melyek voltak az első BDSM élményeid?

Egészen gyerekkoromtól kezdve érdekel a BDSM, bár akkor még nem tudtam, hogy létezik ez a fogalom, és hogy pontosan mit is takar. Olyan 11-12 éves lehettem, amikor a barátnőmmel többször játszottuk azt, hogy megkötöztük a másikat és ki kellett szabadulni. Már akkor is jobban szerettem, amikor én voltam megkötözve, pláne, mikor nem tudtam kiszabadulni. Majd mikor lehetőségem volt rá, elkezdtem ilyen témában keresgélni az interneten és idővel túllépve a kötözésen, egyre nagyobb szegletét ismertem meg a BDSM-nek. Mikor először néztem pornót, már az is BDSM témájú volt, így egyidejűleg ismerkedtem meg a BDSM-mel és magával a szexualitással is. 

Mesélj az önelfogadásodról!

Volt, amikor azt hittem, hogy rendben vagyok magammal és a vágyaimmal, máskor pedig eluralkodott rajtam a kétségbeesés, hogy amit csinálok, amire vágyom, az nem normális és különben is, egy épeszű ember menekül a fájdalom és az ütések elől, nem pedig kéri azt, illetve hogy annyira sokan élvezik a sima vanilla szexet, bárminemű BDSM elem nélkül, akkor én miért nem? Majd az elmúlt másfél évben önismereti téren sokat fejlődtem, aminek eredményeként most már teljes mértékben sikerült elfogadnom ezeket a vágyaimat, és ami talán az egyik legfontosabb, hogy saját magam előtt is felvállalom, hogy igenis én ezt szeretem és nincs azzal baj, ha az ember olyasmire vágyik, ami nem megszokott. Amikor ezt sikerült letisztáznom magamban, egy fordulópont volt az életemben és most már még szabadabban és felszabadultabban tudom átadni magam egy-egy BDSM szeánsznak, és nem foglalkozom azoknak az embereknek az előítéleteivel, akik nem látnak ebbe bele, nem értik, csak felszínesen megbélyegzik a szcénába tartozókat.  

Hol tájékozódtál BDSM témában?

Nagyon sok információt az interneten gyűjtöttem be a BDSM-mel kapcsolatban, valamint a későbbiekben a szcéna tagjaitól is sokat tanultam erről a világról. 

Partnereket is és közösséget is találtam időközben. Viszonylag frissen kerültem be egy olyan baráti társaságba, amely tagjai közül sokan érintettek BDSM-ben is, akikkel konkrétan a szexuális vágyaimat is meg tudom élni. Köztük az egymás tisztelete, elfogadása és el nem ítélése alapvető érték, és ennek a sok pozitív energiának szerepe volt abban is, hogy saját magamat és a vágyaimat is feltétel nélkül el tudjam fogadni.  

Mit tartasz a legfontosabbnak a BDSM szeánszok kapcsán?

Szerintem az egyik legfontosabb a tiszta és nyílt kommunikáció, valamint hogy bármi, ami történik, az a résztvevők közös megegyezésén alapuljon. Senki ne erőltessen a másikra semmit, amit az igazából nem akar, és senki ne engedjen a nyomásnak. Ne másvalakinek az elvárásai miatt vegyünk fel egy szerepet, hanem azért, mert így érezzük jól magunkat. Számomra például hatalmas felszabadulás volt az a felismerés, hogy saját magam miatt vagyok szub, és nem azért, mert ezt bárki is elvárná tőlem.

Fontos tisztában lenni a saját és partnereink határaival és az sem szégyen, hogy ha valamiről előzetesen azt gondoltuk, hogy szeretnénk, például hogy elverjenek minket pálcával, majd aztán megtapasztaljuk és rájövünk, hogy ez mégsem jó nekünk, akkor ezt a felismerést osszuk is meg a partnerünkkel. 

Legyünk önazonosak és ne érezzük magunkat rosszul, amiért esetleg nem szokványos vágyaink vannak, abban az esetben sem, ha azok a vágyak megalázó vagy életösztönökkel szembemenő helyzetekbe visznek minket. 

Mindezek mellett legyünk tisztában a BDSM alapfogalmaival is, ezeknek olvassunk utána és gyűjtsünk megfelelő elméleti tudást egy-egy játékról vagy eszközről is. 

Mit tanácsolsz a BDSM világába újonnan érkezőknek?

Aki érdeklődik a BDSM iránt és szeretne vele jobban megismerkedni, az ne hagyatkozzon pusztán az internetre, hanem keressen valódi fétis és BDSM tematikájú eseményeket, közösségeket. Ezek által vegyek fel a kapcsolatot olyanokkal, akik nála tapasztaltabbak a témában. Ne tartson tőlük, saját tapasztalatomból elmondhatom, hogy akik tényleg ismerik ennek a világnak a valódi arcát, szívesen segítenek azoknak, akik még keresgélnek, hogy felfedezzék a lehetőségeket és megtalálják a helyüket. 

Fő a nyitottság és az elfogadás!

Hivatkozások

Ambler, J. K., Lee, E. M., Klement, K. R., Loewald, T., Comber, E. M., Hanson, S. A., Cutler, B., Cutler, N., & Sagarin, B. J. (2017). Consensual BDSM facilitates role-specific altered states of consciousness: A preliminary study. Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, 4(1), 75–91. https://doi.org/10.1037/cns0000097

Baughman, H. M., Jonason, P. K., Veselka, L., & Vernon, P. A. (2014). Four shades of sexual fantasies linked to the Dark Triad. Personality and Individual Differences, 67, 47–51. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.01.034

Hébert, A., & Weaver, A. (2015). Perks, problems, and the people who play: A qualitative exploration of dominant and submissive BDSM roles. The Canadian Journal of Human Sexuality, 24(1), 49–62. https://doi.org/10.3138/cjhs.2467

Lindemann, D. (2011). BDSM as therapy? Sexualities, 14(2), 151–172. https://doi.org/10.1177/1363460711399038

Lodi-Smith, J., Shepard, K., & Wagner, S. (2014). Personality and sexually deviant behavior. Personality and Individual Differences, 70, 39–44. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.06.012

Pliskin, E. (2018). Social and emotional intelligence (SEI) in BDSM. Journal of Positive Sexuality, 4(2), 48–55. https://doi.org/10.51681/1.422

Richters, J., De Visser, R. O., Rissel, C. E., Grulich, A. E., & Smith, A. M. A. (2008). Demographic and Psychosocial Features of Participants in Bondage and Discipline, “Sadomasochism” or Dominance and Submission (BDSM): Data from a National Survey. The Journal of Sexual Medicine, 5(7), 1660–1668. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2008.00795.x

Williams, Dj., Prior, E. E., Alvarado, T., Thomas, J. N., & Christensen, M. C. (2016). Is Bondage and Discipline, Dominance and Submission, and Sadomasochism Recreational Leisure? A Descriptive Exploratory Investigation. The Journal of Sexual Medicine, 13(7), 1091–1094. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2016.05.001

Wismeijer, A. A. J., & van Assen, M. A. L. M. (2013). Psychological Characteristics of BDSM Practitioners. The Journal of Sexual Medicine, 10(8), 1943–1952. https://doi.org/10.1111/jsm.12192

A könyvek elérhetőek a https://drszantoszilvia.hu/#konyv linken, valamint a könyvesboltokban és az online felületeken.

Írjon kommentet

Email címét nem teszük közzé.